24
Jul

Maja Petronijević, Preduzetnica

Mi smo dugogodišnji saradnici i ne nameravamo da prekinemo saradnju ukoliko ne budemo primorani. Naš restoran na Dedinju je uvek pun gostiju i svima su potrebne šibice. Veoma smo zadovoljni našom saradnjom.